Takaful Kenderaan

 

KOPONAS juga menyediakan perkhidmatan insuran untuk anggota dan juga bukan anggota. Antara perkhidmatan insuran yang disediakan adalah seperti Takaful Kenderaan dan Insuran Berkelompok.Semua anggota dan bukan anggota koperasi boleh mendapatkan khidmat memperbaharui insuran kenderaan di pejabat Koponas.

Kelebihan Anggota
Rebat Sebanyak 5%
Potongan gaji selama 10 bulan. ATAU;
Pengeluaran melalui Simpanan Khas
Had maksimum pengeluaran
Maksimum pembiayaan atau pengeluaran Simpanan Khas bagi tujuan pembelian takaful adalah tertakluk sehingga RM5,000
Cara memperbaharui takaful kenderaan
Kali pertama : Salinan pendaftaran kenderaan dan salinan polisi insuran/takaful hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembaharuan.

Kali kedua dan seterusnya : Hubungi wakil jualan di Koponas dengan menyatakan no keahlian sahaja. Salinan pendaftaran kenderaan dan polisi takaful tidak diperlukan.