PERMOHONAN PERUBAHAN SIMPANAN ANGGOTA

1. Modal Syer/Saham (Gandaaan RM100 Sehingga Had Maksima RM20,000.00)
a) Potongan Gaji
b) Tunai
Bayaran secara atas talian boleh dibuat terus ke akaun bank seperti di bawah:
CIMB Bank Berhad atas nama
KOPERASI POS NASIONAL BERHAD
98706 0000XX XXX (5 digit di belakang adalah no anggota)

2. Modal Yuran

3. Simpanan Khas

4. Maklumat Anggota
* Perubahan simpanan melalui potongan gaji akan bermula pada bulan berikutnya.
* Perubahan penambahan Modal Syer akan dibuat dalam masa tiga hari bekerja.

Nota: Notifikasi pengesahan permohonan akan diterima melalui emel setelah anda menekan butang hantar.

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2274 7277 atau emel keanggotaan@koponas.coop