Penafian

  • Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang dipaparkan pada laman web KOPONAS akan dikemaskini dan berubah mengikut keperluan KOPONAS.
  • KOPONAS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, salah maklumat atau kerosakan yang dialami oleh mana-mana pengguna laman web kerana menggunakan maklumat didalam laman web ini.