Penafian

Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang dipaparkan pada laman web KOPONAS akan dikemaskini dan berubah mengikut keperluan KOPONAS.

KOPONAS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, salah maklumat atau kerosakan yang dialami oleh mana-mana pengguna laman web kerana menggunakan maklumat didalam laman web ini.