PERMOHONAN PENGELUARAN SIMPANAN KHAS

1. Maklumat Anggota

2. Maklumat Pengeluaran
* Sila rujuk jumlah simpanan melalui penyata dalam Sistem IKOOP.
* Had maksimum pengeluaran 80% dari baki simpanan dan pengeluaran hanya dibenarkan dua kali setahun (Aturan 2: Aturan-Aturan Simpanan Khas).

Nota: Notifikasi pengesahan permohonan akan diterima melalui emel setelah anda menekan butang hantar.

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2274 7277 atau emel keanggotaan@koponas.coop