HIBAH SIMPANAN KHAS

Pengenalan Simpanan Khas

  • Jumlah wang yang didepositkan dimana simpanan ini boleh dikeluarkan bagi kegunaan kecemasan atau bagi tujuan tertentu.

     

Had Deposit

  • Simpanan minima adalah sebanyak RM10 pada setiap bulan.
  • Anggota boleh mengeluarkan 80% daripada akaun Simpanan Khas dengan menggunakan borang yang ditetapkan.

Pengenalan Hibah Simpanan Khas

  • Pemberian adalah berkonsepkan hadiah dari koperasi yang diagihkan mengikut jumlah simpanan khas yang dimiliki oleh anggota.
  • Agihan keuntungan adalah selepas dibuat pembayaran zakat.

Kadar Hibah

  • Kadar hibah atas simpanan khas akan ditentukan berdasarkan prestasi kewangan semasa.

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2274 7277 atau emel info@koponas.coop