DERMASISWA

Pengenalan

Satu tabung  kumpulan wang koperasi bertujuan memberi sumbangan kewangan kepada anakanak anggota yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan.

     

Syarat Kelayakan

   Sumbangan kewangan kepada anak anggota yang lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan seperti berikut:

   a) Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

   b) Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) / Sijil Rendah Agama (SRA)

   c) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Vokesional Malaysia (SPMV) / Sijil Menengah Agama (SMA)

   d) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) / Kolej Matrikulasi dan yang setaraf dengannya.

Nilai Sumbangan

   Nilai sumbangan adalah seperti berikut:

   a) Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) – RM200.00

   b) Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) / Sijil Rendah Agama (SRA) – RM300.00

   c) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Vokesional Malaysia (SPMV) / Sijil Menengah Agama (SMA) – RM500.00

   d) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) / Kolej Matrikulasi dan yang setaraf dengannya – RM600.00

Kelayakan

Semua anggota KOPONAS adalah layak untuk memohon sumbangan dermasiswa ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

     

Cara Permohonan

   a) Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang rasmi yang disediakan.

   b) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan keputusan peperiksaan yang telah disahkan.

   c) Permohonan boleh dibuat setelah notis makluman dikeluarkan.

   d) Borang permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tarikh tutup permohonan.

Proses Bayaran

   Bayaran dermasiswa akan dibuat melalui akaun bank atas nama anak anggota.

Kami Sedia Membantu Anda

Sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami +603 2274 7277 atau emel info@koponas.coop