Tawarruq’ Konsumer

Pembelian Tanah Sehingga RM50,000

Pembiayaan khusus untuk pembelian tanah dan tertakluk kepada pemilikan tanah untuk diri sendiri. Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah :

Salinan terkini penyata gaji yang disahkan, geran tanah, dan cadangan harga belian tanah.

Pembiayaan Perumahan Sehingga RM50,000

Pembiayaan khusus untuk pembelian rumah dan tertakluk kepada pemilikan rumah untuk diri sendiri. Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah :

Salinan terkini penyata gaji yang disahkan, surat tawaran dan resit deposit pembelian rumah.

Tawarruq’ Konsumer juga menyediakan pembiayaan kepada anggota bagi pembelian barangan pengguna seperti motosikal, perkakasan rumah, barangan elektrik, barangan elektronik dan pelbagai lagi.

Senarai Vendor - Vendor Berdaftar