Pembiayaan Tawarruq’

Kredit (80% ke atas modal yuran).

Pembiayaan tanpa penjamin bagi keperluan wang tunai untuk pelbagai kegunaan. Antara keperluan tunai anggota adalah adalah seperti menunaikan haji dan perbelanjaan perubatan anggota serta tanggungan.
Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah:
Salinan terkini penyata gaji dan disahkan.
Surat sokongan yang lain.

Berjamin sehingga RM50,000.

Pembiayaan peribadi, dan hendaklah mendapat pertimbangan dan kelulusan anggota Lembaga Koperasi. Pembiayaan bersifatkan kritikal dimana mencukupi segala hutang yang telah diistiharkan. Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah :

Salinan terkini penyata gaji dan disahkan & Surat sokongan yang lain.
 

Ubahsuai rumah sehingga RM60,000

Pembiayaan peribadi khusus untuk mengubahsuai rumah dan tertakluk kepada hak milik sendiri. Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah :

Salinan terkini penyata gaji dan disahkan & Sebutharga ubah suai rumah.

Pelancongan sehingga RM20,000

Pembiayaan peribadi untuk melancong ke mana-mana destinasi yang diminati. Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan :

Salinan terkini penyata gaji dan disahkan & Sebutharga skim pelancongan.
 

Kecemasan sehingga RM2,000

Pembiayaan kecemasan tanpa penjamin yang mana boleh diluluskan untuk sebab-sebab berikut :

Kesempitan kewangan, Urusan agama, Kematian dan Pendakwaan guaman.

Dokumen sokongan yang perlu disertakan adalah salinan terkini penyata gaji dan disahkan.

Pendidikan sehingga RM20,000

Pembiayaan pendidikan kepada anggota yang ingin menyambung pengajian dan tanggungan anggota.
 

Tawarruq' Mesra

Berkhidmat di POS Malaysia & Bank Simpanan Nasional (BSN) tidak kurang dari 10 tahun.