Pembangunan Aplikasi E-Kiosk Koponas

Apa itu e-Kiosk?

Dibangunkan khusus untuk kegunaan Anggota Koponas. Dengan aplikasi ini, anggota boleh :

  • Membuat Semakan Pembiayaan
  • Semakan Baki Modal Yuran & Modal Syer
  • Sejarah & Status permohonan skim Rumah Peranginan Koponas
  • Mengemaskini Profil
  • Membuat tempahan skim peranginan secara online

Bagaimana untuk mendaftar login?

ekiosk

Prosedur Pendaftaran

Setelah anda membuat pendaftaran, anda perlu menunggu pengesahan dari pihak pengurusan. Kaedah biasa yang sering dilakukan adalah melalui panggilan telefon. Ini bertujuan mengesahkan identiti pemohon akses. Setelah akaun diluluskan anda boleh akses dengan menggunakan no kad pengenalan & katalaluan yang digunakan semasa pendaftaran.