JAWATANKUASA PERNIAGAAN & HARTANAH

En. Mohd Azham Abd Jabar

Pengerusi

En. Anuar Sahrim

Setiausaha

Tn. Haji Anwar Kamirun

Ahli Jawatankuasa

Tn. Haji Md Isa Romli

Ahli Jawatankuasa

En. Mohd Fauzi Embong

Ahli Jawatankuasa

Tn. Haji Azahari Jais

Ahli Jawatankuasa