JAWATANKUASA KOMUNIKASI & LATIHAN

Shah Nizam Bin Ibrahim

Pengerusi

Ahmad Kamal Bin Saari

Setiausaha

Hakimi Bin Abdullah

Ahli Jawatankuasa

Amer Bin Ismail

Ahli Jawatankuasa