JAWATANKUASA KOMUNIKASI & LATIHAN

En. Shah Nizam Ibrahim

Pengerusi

En. Ahmad Kamal Saari

Setiausaha

Tn. Haji Mohd Suhaimi Ramli

Ahli Jawatankuasa

En. Hakimi Abdullah

Ahli Jawatankuasa

Tn. Haji Amer Ismail

Ahli Jawatankuasa