JAWATANKUASA KEWANGAN, KAWALAN HASIL & ZAKAT

Tn. Haji Anwar Kamirun

Pengerusi

En. Veluchamy A/L Veeriah

Setiausaha

Tn. Haji Md Isa Romli

Ahli Jawatankuasa

En. Syahril Nizam Jumaili

Ahli Jawatankuasa

En. Mohd Fauzi Embong

Ahli Jawatankuasa