Coop Trading & Print

Penyelesaian Pengurusan Rekod dan Dokumen

 • Perkhidmatan gudang penyimpanan fizikal dokumen dan arkib
 • Imbasan dokumen, pengimejan dan kemasukan data dokumen
 • Sistem pengurusan dokumen elektronik secara berpusat
 • Pemusnahan dokumen secara selamat
 • Pengeposan mel secara pukal
 • Pengurusan return mail

Cetakan Data dan Pengeposan Hybrid

 • Cetakan data - penyata / notis / mel-mel perniagaan
 • Persampulan - sampul / page-mailer / poly-wrapping
 • e-Presentment - penghantaran penyata secara elektronik
 • Pengeposan secara pukal

Perkhidmatan Cetakan Am

 • Cetakan am - buku, borang, tiket, label pelekat, label bagasi, risalah, poster, buku log, buku resit, cetakan bahan komersil
 • Cetakan keselamatan - cetakan yang mengandungi ciri-ciri keselamatan seperti buku cek, kupon bernilai, kad pengenalan diri, QR code, barcode, pelekat keselamatan, hologram, baucer, buku bank
 • Cetakan berkomputer - kertas komputer, resit berkomputer, sijil berkomputer, cetakan pelekat berulang, cetakan kertas plastik sintetik dan cetakan kertas gulungan

Pembekalan Barangan Pejabat

 • Kertas A4
 • Cenderamata
 • Alat penimbang
 • Safety Boot
 • Peralatan dan kelengkapan keselamatan