Polisi Privasi, Penafian & Hak Cipta

HAKCIPTA

Hakcipta © Koperasi Pos Nasional Berhad 2013-2016

Semua aspek berkenaan laman web Koperasi Pos Nasional Berhad – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Koperasi Pos Nasional Berhad dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Koperasi Pos Nasional Berhad, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Infomail Koperasi Pos Nasional Berhad, sila hubungi info[at]koponas.coop

Polisi Privasi

Menjaga privasi anggota dan pelanggan merupakan salah satu keutamaan yang penting bagi Koperasi
Pos Nasional Berhad (KOPONAS). Oleh yang demikian, KOPONAS sangat komited dalam
memastikan privasi data peribadi yang telah diberikan atau sedang digunapakai atau diselenggara oleh
KOPONAS dipelihara dan dilindungi pada setiap masa. Polisi Privasi ini menerangkan bagaimana
KOPONAS mengguna, memproses dan melindungi data peribadi atau maklumat yang telah anda
berikan kepada KOPONAS.

1. Pengumpulan Maklumat

2. Penggunaan Maklumat

3. Penzahiran maklumat
Anda beraku janji, mengakui dan bersetuju bahawa KOPONAS boleh:-

Setiausaha
Koperasi Pos Nasional Berhad
No 70-74, Wisma KOPONAS
Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR

4. Keselamatan maklumat

5. Penyimpanan Maklumat

6. Ketepatan dan akses kepada maklumat

Setiausaha
Koperasi Pos Nasional Berhad
No 70-74, Wisma KOPONAS
Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR
Emel : info@koponas.coop

7. Pindaan Polisi Privasi
Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Polisi Privasi ini dan perubahan tersebut akan
dimaklumkan dengan sewajarnya. Penggunaan berterusan perkhidmatan dan laman web
KOPONAS oleh anda adalah dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pindaan Polisi Privasi.

 

8. Penafian

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Koperasi Pos Nasional Berhad adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Koperasi Pos Nasional Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Koperasi Pos Nasional Berhad berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Koperasi Pos Nasional Berhad  tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Koperasi Pos Nasional Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.