Koperasi Pos Nasional Berhad berpegang kepada Visi & Misi berikut:

Visi

Koperasi Pos Nasional sebuah Koperasi bertaraf Professional berlandaskan prinsip – prinsip Islam

Misi

  • Koperasi Pos Nasional Berhad sebagai Institusi Tabungan Pembiayaan berlandaskan Islam kepada anggotanya
  • Memberi perkhidmatan dan kebajikan yang berkualiti
  • Menepati kehendak-kehendak anggotanya dan dapat dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan